Kantinebeheer

 

De kantine wordt beheerd door een vrijwilliger welke de voorraad bijhoudt en regelt. En tevens de kas beheert in coördinatie met de penningmeester.

 


Continuïteitscommissie

 

Ook heeft Sportvereniging VOLO een continuïteitscommissie, welke het bestuur vervangt in het geval er geen of te weinig bestuursleden zijn om bepaalde besluiten te nemen. Ook kan de continuïteitscommissie er voor kiezen een tijdelijk bestuur aan te wijzen.

De continuïteitscommissie bestaat uit minimaal twee leden, niet zijnde bestuursleden.

 


Kascommissies

 

Sportvereniging VOLO heeft een Kascommissie, welke jaarlijks de financiën controleert voor de jaarvergadering.

De kascommissie bestaat uit twee leden, niet zijnde bestuursleden. Elk jaar wordt één van de twee gewisseld.